2024 - Week 6
 • 05 Feb 2024
 • 1 Minute to read
 • Dark
  Light
 • PDF

2024 - Week 6

 • Dark
  Light
 • PDF

The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Dutch version.
Article Summary

Hieronder vind je de nieuwste functies die zijn toegevoegd aan de productieomgeving (PROD). De functies in deze release voor de productieomgeving zullen direct van toepassing zijn voor alle gebruikers. Er zijn deze release géén nieuwe functionaliteiten vrijgegeven op de UAT omgeving.

Nieuwe functionaliteiten in Productie

Verbeterde functionaliteit zoekbalk (PROD)

Op basis van gebruikersfeedback is de functionaliteit van de zoekbalk op de homepage vernieuwd. Belangrijkste wijzigingen zijn onder andere:

 • Het aantal zoekresultaten is niet meer gelimiteerd tot 15.

 • De resultaten worden gesorteerd van nieuw naar oud, i.p.v. oud naar nieuw.

Uitbreiding / verbetering kolommen en kolomfilters (PROD)

 • CI Module: Kolommen classificatie, klasse & type zijn nu filterbaar.

 • Taakmodule: Kolommen Parent ID, Parent status en Parent titel zijn beschikbaar waarmee ID, status en titel van bovenliggend object kunnen worden getoond.

Relevante personen bovenaan in vermelding (PROD)

Wanneer je een persoon wil vermelden met het @ teken worden nu relevante personen bovenaan de lijst getoond op basis van de melder / organisator / gemeld namens / host.

Nieuwe functionaliteiten in Productie met Beta status

Functionaliteiten met de BETA-status zijn nu toegankelijk in de productieomgeving. Het is echter van cruciaal belang dat beheerders zich ervan bewust zijn dat deze functies nog in ontwikkeling zijn en ruimte bieden voor verbeteringen. We raden aan om deze functionaliteiten grondig te testen voordat ze breed worden uitgerold binnen de organisatie. Het verzamelen van uitvoerige feedback tijdens deze fase zal bijdragen aan het verder verfijnen van de functionaliteiten.

Instelbare rechten planbord (PROD BETA)

Rechten op het planbord zijn nu instelbaar waardoor het mogelijk is bepaalde groepen gebruikers enkel inzicht te geven in het planbord, maar niet te laten boeken. Je kunt de rechten voor het planbord instellen via Groepen —> Privileges —> Planbord.

Zichtbaarheid diensten op het planbord (PROD BETA)

Naast ruimten zijn nu ook diensten / middelen zichtbaar in het planbord. De beschikbaarheid van diensten en middelen kan zo gemakkelijk in één oogopslag worden gezien. Je kunt diensten op het planbord weergeven volgens de gebruikelijke werkwijze voor het aanpassen van overzichten in het planbord.


What's Next