Release proces
  • 22 Mar 2024
  • 2 Minuten te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Release proces

  • Donker
    Licht
  • Pdf

Article Summary

Gfacility hanteert een echt Software as a Service (SAAS)-model, wat betekent dat er slechts één uniforme versie van onze software bestaat voor al onze gebruikers. In tegenstelling tot individuele klantreleases wordt elke nieuwe versie direct van kracht voor alle klanten. Dit garandeert stabiele software, houdt alle klanten up-to-date en vereist geen extra inspanningen van klanten voor de release/update. Om dit efficiënt te beheren, volgt Gfacility een releaseproces bestaande uit 3 fases.

Releaseproces

Onderstaande procesillustratie laat zien welk proces elke functionaliteit doorloopt.

Fase I - Planning en design

Onze backlog wordt continu gevuld met interne verbetersuggesties, de roadmap en klantwensen. Elke twee weken worden functionaliteiten geselecteerd en gepland waarna een technische analyse (TA) en eventueel designvoorstel volgt.

Fase II - Ontwikkeling & Kwaliteitsbewaking

Na planning en design wordt elke functionaliteit ontwikkeld, met een doorlooptijd van minimaal 4 weken (2 sprints) tot 12 weken of langer afhankelijk van de complexiteit van de te ontwikkelen functionaliteit. Ontwikkelde functionaliteiten worden op de Development-omgeving geplaatst, waar onze kwaliteitsmedewerkers tests uitvoeren en fouten noteren.

Fase III - Gebruikersacceptatietest en Productierelease

Functionaliteiten op de Development-omgeving worden in een standaard 4-wekelijkse cyclus vrijgegeven als pakket op de UAT-omgeving. Klanten hebben 4 weken de tijd om de nieuwe release te testen voordat deze naar de Productie-omgeving wordt uitgerold. Feedback dient uiterlijk 1 week voor de release te worden ingediend, daarna kan niet gegarandeerd worden dat deze nog meekomt in de eerstvolgende release. Feedback op de UAT omgeving kan door klanten worden ingediend in de Gfacility Supportomgeving.

Als gevolg van ernstige fouten in de UAT-omgeving kan een release worden vertraagd of geannuleerd. Klanten ontvangen uiterlijk de laatste woensdag vóór de release een bericht als deze niet doorgaat. Indien de release doorgaat zoals gepland zal er geen bericht worden verstuurd.

De releaseplanning vind je hier. Releasenotes voor zowel de UAT- als Productieomgeving zullen telkens de vrijdag voorafgaand aan de release worden gedeeld.

Incidenten / BUGS

Incidenten en bugs worden doorgaans in de UAT-omgeving gedetecteerd en opgelost, maar het is mogelijk dat er zich toch een bug in de productieomgeving voordoet. Om de softwarestabiliteit te waarborgen, worden bugs eerst in de UAT-omgeving opgelost en vervolgens met de eerstvolgende release naar de productieomgeving uitgerold. Alleen bugs met een kritieke impact, die werkzaamheden onmogelijk maken zonder beschikbare workaround, worden direct in de productieomgeving opgelost. Dit proces is gericht op het minimaliseren van incidenten en het handhaven van een stabiele en betrouwbare softwareomgeving voor onze gebruikers.

Klantwensen

Wensen van klanten zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van onze software en kunnen worden ingediend via de Supportomgeving. Twee wekelijks worden alle wensen beoordeeld en zal er over de vervolgstappen worden gecommuniceerd. Wanneer een wens wordt geaccepteerd zal deze worden opgenomen in het releaseproces zoals hierboven beschreven.