Reserveringssoorten in Gfacility
  • 18 Dec 2023
  • 1 Minuut om te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Reserveringssoorten in Gfacility

  • Donker
    Licht
  • Pdf

Article Summary

Er zijn drie verschillende reserveringssoorten waarvan er bij het aanmaken van een reservering via het Planbord één moet worden gekozen. De verschillende methoden worden hieronder beschreven.

1. Een Combi-reservering

Dit is de voornaamste methode om een reservering te maken waarbij zowel een Outlook- als Gfacility-reservering worden gemaakt. De reservering bevat dus zowel een Outlook ruimtereservering als bezoekers, catering en/of diensten.

Gebruik: Standaardmethode.

2. Een Outlook-reservering 

Deze reservering bestaat uit enkel een Outlook-reservering (ruimte).

Toelichting: Outlook-reserveringen kunnen via het planbord worden geraadpleegd. Er zijn echter géén catering, diensten of bezoekers aangemeld in Gfacility. Er bestaat dus géén Gfacility-reservering en de reservering is in de evenementenlijst niet zichtbaar. Een Outlook-reservering kan op een later moment nog worden omgezet naar een combi-reservering.

Gebruik: Enkel gebruiken als verdere opvolging via Gfacility niet benodigd is.

Tip!
Wanneer een eindgebruiker via Outlook een zaal reserveert zonder de add-on te gebruiken komt dit binnen als Outlook-reservering.

3. Een Gfacility-reservering

Deze reservering bestaat uit enkel een Gfacility-reservering (bezoek & services).

Gfacility-reserveringen kunnen via zowel het planbord als reserveringenlijst worden geraadpleegd. Let op, hoewel er een locatie wordt ingegeven wordt er géén feitelijke ruimtereservering (Outlook -reservering) gemaakt. De ruimte is dus niet geboekt. Een Gfacility-reservering kan op een later moment nog worden omgezet naar een combi-reservering. 

Gebruik: Enkel gebruiken als een feitelijke zaalreservering niet benodigd is.