Configuratie Item sjablonen
 • 12 Mar 2024
 • 1 Minute to read
 • Dark
  Light
 • PDF

Configuratie Item sjablonen

 • Dark
  Light
 • PDF

The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Dutch version.
Article Summary

Een sjabloon voor configuratie-items bepaalt welke informatie wordt verzameld bij het aanmaken van een object en welke keuzes er na het aanmaken beschikbaar zijn.

Nieuw Sjabloon Aanmaken

Om een nieuw sjabloon te creëren ga je naar instellingen → Configuratie items → CI-sjablonen en klik je op "Voeg nieuw sjabloon toe".

Vul de gevraagde gegevens In:

 • Naam: De naam van het sjabloon, zichtbaar bij het kiezen van het sjabloon bij het aanmaken van een object.

 • Code: De code van het sjabloon.

 • Omschrijving: Een beschrijving van het sjabloon, zichtbaar bij het kiezen van het sjabloon bij het aanmaken van een object.

 • Groep: De groep die dit sjabloon mag bekijken en zien.

 • Tags: Zoekwoorden voor de vindbaarheid. Typ een zoekwoord en bevestig met enter.

 • Altijd Zichtbaar Tijdens Het Zoeken: Wordt altijd getoond, zelfs als zoekresultaten niet overeenkomen.

Vragen bewerken

Je kunt de vragen in het sjabloon bewerken zodra het sjabloon is aangemaakt. Standaard zijn de volgende vragen aanwezig:

 • Naam: Naam van het object.

 • Omschrijving: Omschrijving van het object.

 • Organisatie: Organisatie van het object.

 • Locatie: Locatie van het object.

 • Klasse: Geeft aan wat voor soort object het is. Keuze bepaalt speciale functies van het object.

  • Asset: Standaard object zonder specifieke functies.

  • Dienst: Reserveerbaar object. Beperkingen en restrictieregels beschikbaar om te bepalen wanneer een object reserveerbaar is.

  • Knowledgebase: Kennisartikel dat wordt getoond bij het aanmaken van een melding in geval van overeenkomst met titel, omschrijving en classificatie.

 • Scope: Alleen van toepassing bij klasse knowledgebase. Bepaalt waar het artikel getoond mag worden.

 • Classificatie: Classificatie van het object.

 • Bijlage: Bijlagen van het object.

 • CI-type: Type van het object. Bepaalt welke workflow beschikbaar is.

 • Parent: Eventueel bovenliggend object.

 • Child: Eventueel onderliggend object.

 • Tags: Tags voor het verhogen van de vindbaarheid van het object.

Per standaardvraag kun je keuzes maken die van invloed zijn op de vraag.

 • Zichtbaarheid: Bepaalt of de vraag zichtbaar is bij het aanmaken van het CI.

 • Aanpasbaar: Bepaalt of de vraag aangepast mag worden bij het aanmaken van het CI.

 • Toegelaten Waarden: Beperkt de keuzelijst tot een beperktere lijst met waarden.

 • Standaardwaarde: Waarde die standaard ingevuld staat.

Extra vragen toevoegen

Wil je extra vragen toevoegen dan kun je daarvoor gebruik maken van de aanpasbare velden.