Dynamische mails - Actionable messages
  • 09 Nov 2023
  • 1 Minute to read
  • Dark
    Light
  • PDF

Dynamische mails - Actionable messages

  • Dark
    Light
  • PDF

The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Dutch version.
Article Summary

Met Gfacility is het mogelijk om de gebruiker acties te laten uitvoeren vanuit een e-mail in Gfacility. Hiervoor wordt de actionable messages functionaliteit van Office365 gebruikt. Het grote voordeel is dat de gebruiker niet hoeft in te loggen in Gfacility, maar direct vanuit eigen mailbox acties kan uitvoeren in Gfacility.


Om de actionable message functionaliteit te kunnen benutten dient deze geactiveerd te worden in Office365. Hiervoor kan de instructie van Microsoft worden gebruikt. 


Actionable messages activeren

Office 365 administrators kunnen actionable messages configureren via de Set-OrganizationConfig cmdlet.